Ganeshgudi

birdingBirding DiariesBirdsGaneshgudiKarnataka

Birding in Ganeshgudi–the many shades of blue

In Ganeshgudi, you see many shades of blue when you go birdwatching. The Tickell’s Blue and the white bellied flycatchers, ...